Facebook
Telegraph
Youtube
Instagram

Binox

Články autora:

Ochrana osobních údajů v rámci plnění povinnosti GDPR

 

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení") ve společnosti BINOX s.r.o. se sídlem Křížíkova 220/91, 186 00 Praha 8 (dále též „Organizace"), které vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.binox.cz, popř. dalších webů (dále též „Web"), jež je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících:

23.05.2018 | Obchodní podmínky

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

1. Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ). | 2. Podmínkou pro uplatnění…
18.05.2010 | Obchodní podmínky

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 Občanského zákoníku č. 367/2000). Je však třeba zdůraznit, že to platí pro kupujícího - soukromou osobu a že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na…
18.05.2010 | Obchodní podmínky

Nákupní řád

  | Úvodní ustanovení 1. Tento nákupní řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Binox s.r.o. se sídlem: Křižíkova 220/91, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 26443252, zapsána v…
18.05.2010 | Obchodní podmínkyNejaktuálnější novinky autora:

Dalekohledy pro milovníky vodních sportů

Vodotěsné a nepotopitelné dalekohledy:

15.04.2013

Aktuální novinky v oddělení mikroskopů

 binoFirma Delta Optical rozšiřuje svou nabídku mikroskopů a nabízí i novou širokou škálu doplňkového příslušenství.
01.04.2013

Puškohledy Delta Optical Entry

Zaměřovače pro sportovní a rekreační střelbu mají spolehlivost a přesnost jakou potřebujete.

18.11.2009

Okuláry Vixen série NLV

Nové okuláry série NLV se charakterizují: • pohodlným dlouhým 20mm očním reliéfem;…
22.10.2009

Noční vidění Spartan

Noční vidění Spartan je nová, vylepšená řada multifunkčních přístrojů pro noční…
10.06.2009