Přihlásit Registrace↑ Návrat na navigaci

Něco o zkušenosti s puškohledy Yukon Craft

28.08.2012 10:50 | Binox

Přes nesporně širokou a rozmanitou nabídku střelecké a lovecké optiky na trhu, se kterou se v praxi také já setkávám, se občas najde vedle obecně známých značek zajímavý, dosud méně známý výrobce kvalitní optiky, zajímavý vlastnostmi a také cenou svých výrobků.

Je tomu asi rok, kdy jsem se setkal při opakovaném nastřelování kulovnice razantní ráže s problémem uvolnění optiky vinou rázů při výstřelech, kterými byla poškozena jinak standardní montáž puškohledu tak, že po asi 250 předchozích ranách (během asi 2 let) se o téměř 200 % zhoršil rozptyl nástřelu na 150 m. Bylo to nakonec 15 cm opsané kružnice při 5 ranách. Z tohoto důvodu byl proto pro jistotu prověřen také puškohled. Tak byla jednoznačně zjištěna příčina - deformace a vůle na montáži. Poté byla zakoupena originální montáž výrobce zbraně a bylo po problému. Rozptyl byl opět do 5 cm/150 m - puškohled obstál bez vady. Byl to puškohled Craft 1,5 - 6 x 42.

V tomto momentě jsem se o použitý puškohled začal více zajímat, zejména s ohledem na skutečně prokázanou odolnost silným rázům při výstřelu razantní municí. Mám totiž vlastní, opakovanou a potvrzenou zkušenost, že silným rážím často nevyhoví i některé výrobky renomovaných značek, neboť se často po určité době uvolní silnými rázy vnitřní mechanizmus puškohledu s přímým vlivem na zhoršení rozptylu.

Můj zájem vzbudil i fakt, že sám vlastním poměrně razantní ráži 300 Win. Mag a i na své zbrani jsem již zaznamenal jisté a shora popsané potíže se stabilitou nástřelu. Neméně zajímavou skutečností je také cena posuzovaného puškohledu, která je ve střední cenové úrovni dodávaných puškohledů na trhu.

Po zjištění dodavatele - firma BINOX zastupující na našem trhu výrobce YUKON - jsem přivítal možnost testu nového puškohledu CRAFT 3 - 12 x 56, se kterým bych chtěl čtenáře časopisu Myslivost seznámit V této souvislosti vyslovuji upřímné poděkování klubu SSK Dukla Plzeň, s jehož pochopením jsem test provedl v potřebných podmínkách.


Test jsem provedl 7. 5. 2012 odpoledne za jasného počasí a bezvětří. Na místě jsme s pomocníkem také pořídili fotodokumentaci. Z důvodu omezení odchylek zbraně, střeliva i střelce byl použit velmi kvalitní materiál a pomůcky.

Z důvodu objektivity a praktické využitelnosti testování byl test po nastřelení zbraně s puškohledem proveden na vzdálenost 200 m opakovaně oběma typy nábojů. Hodnota 200 m je blízká optimální nástřelné vzdálenosti pro ráži 300 Win. Mag. Nakonec kontrolní test na 100 m již bez korekcí puškohledu - proto je střední bod nástřelu (v souladu s deklarovanou křivkou náboje) o asi 60 mm výš.

Jsem však přesvědčen, že pouze a jedině testy na reálné lovecké vzdálenosti odpovídající dané ráži mají praktický význam a vypovídací hodnotu pro střelce a zejména myslivce. Je bohužel faktem, že je dnes problém najít střelnici s potřebnými distancemi. Také nijak nezpochybňuji deklarované balistické křivky, ale pouze v praxi na danou vzdálenost je teprve ta pravá střelecká jistota.Parametry a podmínky testu:

Puškohled YUKON- CRAFT 3 - 12 x 56, nový, optika křemičité sklo, plněn dusíkem. Odolnost rázům při výstřelu je deklarovaná do 7000 J.

Speciální zakázková a mnou již osvědčená stabilní ocelová násuvná montáž.

Po nastřelení test na 200 m a kontrolní test na 100 m.

Zbraň - zakázkově zhotovená kulovnice 300 Win. Mag

Dva druhy špičkového loveckého střeliva renomované evropské firmy, s porovnatelnou balistikou.

Speciální stabilní střelecký stůl.

Nastřelovací tříbodová stabilní opěra zbraně vlastní výroby.

Střílel poměrně zkušený střelec - autor testu - věk 65 let.

Pro porovnání je u nástřelů položena vedle nástřelu dvacetikorunová mince.

 test craft test craftHodnocení výsledku:

První terč na 200 m - 3 rány střelivem 1. typu (zjevně přesnějšího).

Druhý terč na 200 m - 7 ran střelivem 2. typu včetně přibližného vyhodnocení diference poklesu nástřelu. Průměr opsaného průměru nástřelu je do 5 cm.

Terč na 100 m - kontrolní - 5 ran střelivem 2. typu včetně přibližného vyhodnocení posunu nástřelu vzhůru (zbraň nastřelena na 200 m).

 test craft test craftZávěr hodnocení:

Výsledek nepotřebuje komentář, hlavním parametrem testu byl pouze test puškohledu. Z tohoto důvodu byl test realizován v nejlepších dosažitelných podmínkách, aby byly omezeny ostatní vlivy mimo optiku. Po testu je nezbytné konstatovat naprostou spolehlivost a stabilitu puškohledu, snadnou, přesnou a jemnou rektifikaci v horizontální i vertikální ose. Bezchybná je ovladatelnost a přilícitelnost.

Vedle shora popsaného a zdokumentovaného hodnocení je třeba zmínit opravdu velmi dobré dílenské zpracování puškohledu, pevné a stabilní uložení korekčních prvků bez vůlí a velmi dobrou ochranu okuláru i objektivu vzhůru výklopnými praktickými krytkami. Puškohled má tubus o průměru 30 mm a při výběru montáže je třeba pamatovat také na maximální vzdálenost mezi začátky kuželů okuláru a objektivu. Tato míra je max. 133,5 mm.

Jinak se jedná o puškohled s klasickou záměrnou osnovou uprostřed s nitkovým křížem a bodem, který je možno osvětlit v 11 stupních intenzity. Záměrná osnova je stejná jako například osnova ZEISS Victory č. 60. Osnova i záměrný bod zůstávají velikostí beze změny v celém rozsahu variablu.

Drobným a jediným nedostatkem zařízení je, že mezi stupni intenzity osvětlení červeného záměrného bodu není vždy pevný bod vypnutí, ten je v celém rozsahu jen jeden.

Jinak ostrost obrazu ve všech režimech je dokonalá a výkonnost za šera byla prakticky posuzována amatérsky tak, že posuzovaným puškohledem bylo při stmívání pozorována automobilová poznávací značka až do ztráty zřetelnosti.

Jako porovnání byly zároveň a shodně použity další dva puškohledy prestižních značek o stejných parametrech. Všechny puškohledy byly ve venkovním prostředí fixovány a zaměřeny na uvedený cíl. Maximální rozdíl v neprospěch posuzovaného puškohledu byl při popsaném stmívání 6 minut.

Výrobcem puškohledu je firma Yukon Advanced Optics (USA), která vlastní výrobní podnik ve městě Lida v Bělorusku. Uvedený výrobce má dlouhou historii v daném sortimentu a produkuje značný rozsah optických zařízení. Kromě speciální optiky vyrábí v posledních letech i zajímavou optiku civilní, konkrétně - pozorovací, střeleckou, infra a dálkoměrnou.

Závěrem dodávám, že jsem se s dodavatelem domluvil, že po jisté době použití prověřím stabilitu stejného puškohledu znovu a výsledek zveřejním.

Text a snímky Jiří STODOLA


Komentáře ke článku

K tomuto článku nebyl zatím vložen žádný komentář.

Přidat komentář

Nový komentář
(e-mail je nepovinný, nebude publikován)
Opište kód: *
  • Nové komentáře se zvěřejňují až po schválení administrátorem.
  • Vyhrazujeme si právo nevhodné příspěvky smazat.