Přihlásit Registrace↑ Návrat na navigaci

Rady a tipy

« Předchozí | 1, 2
Odpovědnost za vady zboží (záruka)

18.05.2010 | Obchodní podmínky
1. Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ). | 2. Podmínkou pro uplatnění práva…

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

18.05.2010 | Obchodní podmínky

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 Občanského zákoníku č. 367/2000). Je však třeba zdůraznit, že to platí pro kupujícího - soukromou osobu a že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na dálku, ale skutečné uzavření smlouvy na dálku.
2. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku (s účinky ex tunc), jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího „zrušení" je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 OZ), titulem je bezdůvodné obohacení.
3. Při odstoupení od smlouvy tímto způsobem prosím dodržte následující podmínky:
- odešlete doporučený dopis na adresu Binox s.r.o., Křižíkova 220/91, 18600 Praha 8 s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr odstoupit od smlouvy. Dopis může byt odeslán spolu se vraceným zbožím. Prosíme uveďete rovněž čislo účtu pro vrácení kupní ceny.
- výrobky, které budete v rámci odstoupení odesílat zpět na naši adresu musí být v nepoškozeném původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu k použití, záručního listu, atd.) a s originálním dokladem o koupi. V žádném případě výrobky neposílejte na dobírku!
4. Po po fyzickém obdržení a překontrolování zboží a při splnění všech výše uvedených podmínek Vám vystavime a zasleme k podpisu dobropis a po jeho odbržení zpět bude zaplacená finanční částka za zboží zaslána převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14-ti dnů.
5. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.
6. Kupující bere na vědomi že od smlouvy není možné odstoupit a vrátit zboží v 14 denní lhůtě pokud zboží bylo dodáno speciálně na objednávku kupujícího nebo bylo pro kupujícího upraveno. V takovém případě kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá podle obchodního zákoníka.Test puškohledu Delta Optical Titanium

Dnešní lov spárkaté zvěře bez dobrého puškohledu je téměř nemyslitelný a pro lov v noci dokonce nařízený zákonem. Často se na mne ale obracejí myslivci s tím, že se hodně dočtou o nejkvalitnějších puškohledech známých značek, které jsou ovšem také nejdražší a pro obyčejného myslivce, odkázaného na průměrný plat, nedostupné a žádají o doporučení dobrého, ale levnějšího puškohledu. Nabídka je velmi široká a bez technických informací,…


Terče

Terče

Terče jsou ve formátu PDF, k jejích prohlížení a tisku použijte ADOBE Reader. K zachováni vzdálenosti 1MOA zachovejte velikost obrázku na označený formát pro tisk.


Vybíráme dalekohled

Vybíráme dalekohled
28.05.2009 | Výběr dalekohledu

Pro usnadnění výběru dalekohledu jsme pro Vás připravili tabulku, která bere v úvahu pouze obecné parametry dalekohledu: průměr objektivu a zvětšení. Jsou to důležité parametry, ovlivňující jak jas, šířku a hloubku zorného pole, tak i detaile obrazu, který vidíte.


Myslivecký řád

Myslivecký řád
15.05.2009 | Myslivost
PÉČE O ZVĚŘ 1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, počet a rozmístění v honitbě musí odpovídat druhům a stavům zvěře, které se v honitbě vyskytují. Tato zásada se vztahuje i na druhy zvěře, které se v honitbě vyskytují zpravidla v období nouze. | 2. Myslivci zajistí před příchodem zimy objemová, jadrná a dužnatá krmiva v množství stanoveném plánem péče o zvěř. | 3. Zvěř se přikrmuje pouze kvalitním krmivem. Jeho předkládané množství musí…

Doby lovu zvěře

Doby lovu zvěře
28.04.2009 | Myslivost

Podle podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.


Časté chyby při výběru dalekohledu

Časté chyby při výběru dalekohledu
15.04.2009 | Výběr dalekohledu
Mezi velmi rozšířenou chybu při výběru dalekohledu patři tvrzení, že čím větší je zvětšení dalekohledu, tím lépe. To není pravda. Zaprvé, u dalekohledu s větším zvětšením se zužuje zorné pole, a proto dalekohledem vidíte omezený na šířku obraz. Zadruhé, při větším zvětšeni vice se projevuje nestabilita upevnění dalekohledu, a je těžší udržet obraz stabilní: obraz neustále se pohybuje a bude zdánlivě zdát nedoostřený, neboť lidské oko…

Test puškohledu Delta Optical Titanium 2,5-10x56

23.03.2009 | Myslivost
V lednu 2009 proběhli testy puškohledy Delta Optical Titanium v jedné z neuznávaných odborných zkušeben v Evropě - Deva (Německo). | Puškohled Titanium 2,5-10x56 úspěšně absolvoval test na zpětný raz, sérii 1600 nárazů při zrychlení 1000g odpovídající energii 6000J (.375 H&H Magnum). U puškohledu nebyl naměřen žádný posun záměrného kříže. | | Druhým testem puškohledu byla celková světelná propustnost. U puškohledu

« Předchozí | 1, 2