Aktualizace softwaru

27.10.2020 13:37 | binox.cz

Dálková aktualizace softwaru je výhodou většiny tepelných a digitálních zařízení Pulsar. Zákazník ví, že získané tepelné nebo digitální zařízení bude v budoucnu aktualizováno. Na druhou stranu aktualizace softwaru v zařízeních, které jsou v rukou klienta, nám dává možnost provést úpravy a vylepšit zařízení, pokud taková potřeba nastane, a také snížit zátěž na servisní oddělení. Nová verze softwaru, která byla zákazníkům k dispozici od 23. září do 7. října, vyřešila oba tyto problémy.

 

 

 

 

 

Zvýšená detailnost obrazu.

Image Detail Boost je funkce, která umožňuje zaostřit zobrazení objektů zobrazených pomocí termovizního zařízení, jasně vykreslit kontury, zobrazit malé detaily a oblasti s mírným teplotním rozdílem, opravit malé objekty v zorném poli zařízení, které mohou být mezi pozorovatelem a objektem. Ale hlavní věc je, že Image Detail Boost pomůže kvalitativně určit trofejní charakteristiky zvířete na lovu. Kresba rohů, celého těla, chování zvířete - tyto informace lovec potřebuje, aby mohl správně rozhodnout o výstřelu.

 

Vylepšené ukládání uložených záznamů.

Tato část aktualizace se vztahuje na všechny zaměřovače Thermion, termovize Axion XM30S, digitální zaměřovače Digex a Digisight Ultra a Krypton. Během provozu vestavěného videorekordéru se čas od času vyskytovali případy, kdy byly zaznamy uloženy do paměti zařízení, ale nebyly reprodukovány. Aktualizace tento problém řeší. Budou se přehrávat všechna nová zaznamenaná videa. Nový firmware navíc obnoví většinu „vadných“ videí zaznamenaných dříve.

Vylepšená stabilita video streamu s aplikací Stream Vision.

Při připojování zařízení k smartphonu přes WiFi se někdy vyskytovsali případy, kdy se obraz ze zařízení nezobrazoval na obrazovce mobilního zařízení. K problému došlo u Thermion, Axion XM30S, Digex a Digisight Ultra. Nyní ten problém byl vyřešen.

Aktualizovaný algoritmus pro sledování vybití baterie.

Samovybíjení je vlastní všem bateriím, které byly delší dobu nečinné, zejména vestavěným. Diky aktualizací softwaru bylo možné snížit úroveň samovybíjení baterií na minimální hodnotu.

Vylepšené hodnoty zvětšení.

Malá uprava grafiky pro zaměřovače Digisight Ultra a Digisight Ultra LRF.

 

Axion XM30S a Thermion XM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verze 4.5

Přidáno Image Detail Boost.

Vylepšení algoritmu ukládání záznamů. Vylepšení stability video streamu při použití aplikace Stream Vision. Aktualizace algoritmu řízení vybití baterie (pro zaměřovače Thermion XM).

 

 

Thermion XP a Thermion XM

verze 4.1

 

Vylepšení algoritmu ukládání záznamů.

 

Vylepšení stability video streamu při použití aplikace Stream Vision. Aktualizace algoritmu řízení vybití baterie.

 

Digex

verze 2.1

 

Vylepšení algoritmu ukládání záznamů.

 

Vylepšení stability video streamu při použití aplikace Stream Vision. Aktualizace algoritmu řízení vybití baterie.

 

Digisight Ultra a Ultra LRF

verze 2.1

 

Vylepšení algoritmu ukládání záznamů.

 

Vylepšení stability video streamu při použití aplikace Stream Vision. Opraveno zobrazení hodnot zvětšení.