Přihlásit Registrace↑ Návrat na navigaci

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů v rámci plnění povinnosti GDPR

23.05.2018

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení") ve společnosti BINOX s.r.o. se sídlem Křížíkova 220/91, 186 00 Praha 8 (dále též „Organizace"), které vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.binox.cz, popř. dalších webů (dále též „Web"), jež je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících:


Odpovědnost za vady zboží (záruka)

18.05.2010
1. Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ). | 2. Podmínkou pro uplatnění práva…

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

18.05.2010

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 Občanského zákoníku č. 367/2000). Je však třeba zdůraznit, že to platí pro kupujícího - soukromou osobu a že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na dálku, ale skutečné uzavření smlouvy na dálku.
2. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku (s účinky ex tunc), jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího „zrušení" je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 OZ), titulem je bezdůvodné obohacení.
3. Při odstoupení od smlouvy tímto způsobem prosím dodržte následující podmínky:
- odešlete doporučený dopis na adresu Binox s.r.o., Křižíkova 220/91, 18600 Praha 8 s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr odstoupit od smlouvy. Dopis může byt odeslán spolu se vraceným zbožím. Prosíme uveďete rovněž čislo účtu pro vrácení kupní ceny.
- výrobky, které budete v rámci odstoupení odesílat zpět na naši adresu musí být v nepoškozeném původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu k použití, záručního listu, atd.) a s originálním dokladem o koupi. V žádném případě výrobky neposílejte na dobírku!
4. Po po fyzickém obdržení a překontrolování zboží a při splnění všech výše uvedených podmínek Vám vystavime a zasleme k podpisu dobropis a po jeho odbržení zpět bude zaplacená finanční částka za zboží zaslána převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14-ti dnů.
5. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.
6. Kupující bere na vědomi že od smlouvy není možné odstoupit a vrátit zboží v 14 denní lhůtě pokud zboží bylo dodáno speciálně na objednávku kupujícího nebo bylo pro kupujícího upraveno. V takovém případě kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá podle obchodního zákoníka.